Τα θέματα δικαίου ιδιοκτησίας και δικαίου του ανταγωνισμού, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με την ολοένα αυξανόμενη σημαντικότητα που απέκτησαν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στα σύγχρονα assets μιας εταιρείας. Η προληπτική προστασία των εμπορικών διακριτικών συμβόλων (trademarks), εμπορικής επωνυμίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και, γενικότερα, της έρευνας και της ανάπτυξης ιδεών, καινοτόμων λύσεων και προϊόντων, καθώς και της νομικής προστασίας τους στην Ιταλία και το εξωτερικό, είναι πτυχές του δικαίου για τις οποίες το Δικηγορικό Γραφείο Campanale σε πρώτο πρόσωπο ή μέσω δικηγορικών γραφείων τα οποία ανήκουν στο διεθνές δίκτυο Consulegis, μπορεί να παρέχει ευρεία εξειδικευμένη συνδρομή.