Η χρόνια βραδύτητα με την οποία το δικαστικό σύστημα διάφορων χωρών, και ιδιαίτερα, αυτό της Ιταλίας διαχειρίζεται τις εμπορικές δίκες, έχει οδηγήσει τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις να εξετάσουν εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Εκτός της διαιτησίας, άλλα όργανα όπως ο συμβιβασμός και η διαμεσολάβηση, ήδη γνωστά στο εξωτερικό, διαδίδονται τώρα και στην Ιταλία. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για ειδικευμένους επαγγελματίες, είτε με την ιδιότητα δικηγόρου του έκαστου μέρους, είτε με εκείνη του ιθύνοντα ή διαμεσολαβητή.

Οι επαγγελματίες που απαρτίζουν το δικηγορικό γραφείο είναι σε θέση να παρέχουν νομική συνδρομή, ως συνήγοροι, διαιτητές και διαμεσολαβητές.